Kadry i płace

 

Oferta naszej firmy to również prowadzenie spraw kadrowych oraz rozliczenia wynagrodzeń. 

Przygotowujemy pełną dokumentację kadrową : od skierowania na badania lekarskie, poprzez przygotowanie umowy o pracę wraz z niezbędnymi załącznikami, do rozwiązania stosunku pracy z wystawieniem świadectwa pracy i rozliczeniem niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Prowadzimy rozliczenia wynagrodzeń, rozliczenia urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorowych, zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS. Sporządzamy listy płac , rozliczenia roczne PIT. Na życzenie Państwa pracowników przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach.

Obsługujemy również umowy cywilnoprawne :od przygotowania umowy do wystawienia rachunku w imieniu zleceniobiorcy.

 

W sprawie pytań o ceny i szczegółowy zakres usług prosimy kontaktować się przez formularz w zakładce KONTAKT.

powered by social2s