Samochody po nowemu

W dniu 01.01.2019 weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych.

Do końca 2018 r koszty samochodów osobowych rozliczano na podstawie "kilometrówki". Od 01. stycznia br ustawodawca znacząco ograniczył tę możliwość. Stare zasady rozliczeń dotyczą samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów służbowych. Tu jednak obowiązuje zasada prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu taka jak do celów VAT.

W przypadku samochodów osobowych wprowadzonych u podatnika do ewidencji środków trwałych, używanych do celów mieszanych, zaliczenie wydatków do KUP jest możliwe w wysokości 75%. Kwota 50% nieodliczonego podatku VAT dotychczas zaliczana w całości do KUP również podlega tym ograniczeniom.

Ustawodawca poszedł jeszcze o krok dalej. W przypadku samochodów osobowych będących własnością podatnika ale nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych zaliczenie do KUP kosztów eksploatacyjnych może być w wysokości tylko 20%.

Chcesz wiedzieć więcej?.....skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio telefonicznie lub mailowo.

powered by social2s

31.01.2019- pamiętaj o :

Podatek dochodowy :

31.01.2019 - termin wysłania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8ATR, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C, PIT-R, PIT-14, PIT-40, 

Ryczałt ewidencjonowany

31.01.2019- termin wysłania deklaracji PIT-28, termin zapłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2018r w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

ZUS :

31.01.2019- termin wysłania ZUS IWA

Karta podatkowa:

31.01.2019- deklaracja PIT-16A

Podatki lokalne :

31.01.2019 - deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r- osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń przez ww osoby

powered by social2s