RODO-zmiany

W dniu 4 maja 2019 w życie wchodzi ustawa z dnia 21.02.2019 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

W zakresie prawa pracy nastąpiły zmiany dotyczące danych osobowych podawanych w procesie rekrutacji, m.in : pracodawca może żądać podania danych osobowych gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku lub pracy konkretnego rodzaju. Kandydat do pracy nie ma obowiązku podawać imion rodziców ani numeru PESEL. Jednocześnie norma prawna nie zwalnia pracodawców z oceny czy wszystkie gromadzone dane są niezbędne do celu jakim jest zatrudnienie pracownika.

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydata lub pracownika wyłącznie na podstawie ich zgody, z wyłączeniem informacji dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa. Tego rodzaju dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie w przypadku, gdy przepisy prawa będą przewidywać obowiązek ich żądania przez pracodawcę lub udostępnienia ich przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika.

Chcesz wiedzieć więcej?- napisz do nas a poinformujemy Cię o obowiązujących przepisach w zakresie RODO.

powered by social2s

Certyfikat OSCBR

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasza firma otrzymała certyfikat w ramach Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych wspieranej przez mBank. W ramach współpracy w mBankiem oferujemy nowoczesne narzędzia wspomagające prowadzenie biznesu. Chcesz wiedzieć więcej?- zostaw wiadomość lub zadzwoń do biura.

                                                               

powered by social2s

Podaruj 1% podatku :)

Taka akcja :)...Zapraszamy do rozliczenia PIT-ów rocznych BEZPŁATNIE w zamian za 1% dla małego Jasia. 

                                                      " Pomaganie nie boli "

Szczegóły na naszym Fb lub w wiadomości prywatnej.

Zapraszamy do kontaktu:)

 

powered by social2s

Podziękowanie:)

Wszystkim, którzy za pośrednictwem naszej firmy przekazali 1% swojego podatku małemu Jasiowi - serdecznie dziękujemy:)

Za rok widzimy się znowu :)

powered by social2s

Kadry i płace od 01 stycznia 2019

W dniu 1 stycznia 2019 weszły w życie nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz terminy ich przechowywania. 

Do tej pory akta osobowe miały trzy części. Od stycznia br teczka pracownicza rozszerzyła się o część D.

Podział teczki akt osobowych na części:

A. - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowanie na badania wstępne wraz z orzeczeniem lekarskim

B.- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia, m.in. umowa o pracę, szkolenie BHP, zakres czynności, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy, dokumenty związane z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, przyznane nagrody, szkolenie okresowe BHP, dokumenty związane z równym traktowaniem w zatrudnieniu, i inne.

C.- dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia, m.in. kopia świadectwa pracy.

D.- dokumenty związane z odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną.

W styczniu br zmienił się również okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Jednak ta zmiana dotyczy tylko umów zawartych po dniu 1. stycznia 2019 .

 

WAŻNE !!!- od stycznia 2019 wypłata wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy podany przez pracownika. Wypłata wynagrodzenia w gotówce następuje tylko na wniosek pracownika.

 

 

powered by social2s