Zerowy PIT dla Młodych

W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób, które nie ukończyły 26 lat.

Na czym polega zmiana?

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z umów o pracę oraz umów zlecenia do wysokości 85.528zł w roku podatkowym.

W 2019 roku limit zwolnienia będzie wynosił proporcjonalnie do liczby miesięcy, czyli 35.636,67zł. 
Zwolnienie podatkowe obowiązywać będzie niezależnie od liczby umów i liczby płatników. Nadwyżka ponad określony limit będzie opodatkowana wg skali podatkowej.

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi w roku 2019 pod warunkiem złożenia oświadczenia o zwolnieniu płatnika z poboru zaliczki. Ulga dotyczy przychodów osiągniętych od dnia 01. sierpnia 2019r. W przypadku niezłożenia oświadczenia z ulgi będzie można skorzystać w rozliczeniu rocznym.

Od stycznia 2020 r ulga naliczana będzie automatycznie. 

powered by social2s