Już w listopadzie br. w życie wejdą przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. W obecnym kształcie dla niektórych towarów i usług stosuje się odwrotne obciążenie. Polega to na tym, iż zobowiązanym do obliczenia i zapłaty podatku należnego jest nabywca towaru lub usługi. Po zmianie przepisów nie będzie już mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podatnicy będą zobowiązani stosować mechanizm podzielonej płatności.

Głównymi założeniami wynikającymi ze znowelizowanych przepisów jest:
1. Obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, którzy podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000zł brutto.
2. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary i usługi, m.in. wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe; elektronika: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde; paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe; prawa do emisji gazów cieplarnianych; roboty budowlane; węgiel; handel częściami do samochodów i motocykli.
3. Umieszczenie na fakturze informacji o podzielonej płatnośc.i

Za brak zastosowania się do przepisów ustawodawca przewidział sankcje, które mogą być nałożone zarówno na dostawcę jak i na nabywcę.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

powered by social2s