Podatek dochodowy :

31.01.2019 - termin wysłania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8ATR, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C, PIT-R, PIT-14, PIT-40, 

Ryczałt ewidencjonowany

31.01.2019- termin wysłania deklaracji PIT-28, termin zapłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2018r w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

ZUS :

31.01.2019- termin wysłania ZUS IWA

Karta podatkowa:

31.01.2019- deklaracja PIT-16A

Podatki lokalne :

31.01.2019 - deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r- osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń przez ww osoby

powered by social2s